WYBIERZ
OFERTĘ
Program UBEZPIECZSZYBY.pl dostępny tylko w najlepszych
salonach stolarki okiennej i drzwiowej,punktach sprzedaży
nieruchomości, oraz firmach budowlanych i wykonawczych.
Nasze salony sprzedaży
Strefa
klienta
Przedmiot ubezpieczenia
Szyby okienne i drzwiowe zainstalowane na stałe w lokalach i budynkach mieszkalnych oraz nieruchomościach niemieszkalnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zakres ubezpieczenia
Dotyczy zwrotu kosztów za wymianę, w przypadku stłuczenia lub pęknięcia szyby lub kilku szyb do wysokości sumy ubezpieczenia. Ochrona mienia obowiązuje niezależnie od okresu gwarancji na szyby okienne i drzwiowe.
Okres odpowiedzialności
Polisa zawierana jest na 12 miesięcy. Okres odpowiedzialności rozpoczyna się od momentu zainstalowania wszystkich okien i drzwi we wskazanej lokalizacji nieruchomości, i obowiązuje do końca trwania polisy.
Likwidacja szkody
W przypadku wystąpienia szkody w mieniu w postaci pękniętej lub stłuczonej szyby prosimy o kontakt z naszym działem likwidacji szkód wskazanym na każdej polisie , którą Państwo otrzymali jako potwierdzenie zawartej umowy.
Przed zgłoszeniem szkody prosimy o przygotowanie informacji i dokumentów:
- numeru polisy
- danych ubezpieczonego wskazanych na polisie
- opis zdarzenia , które spowodowało pęknięcie lub stłuczenie szyby
- dokładnego adresu zainstalowanych przeszkleń, okien lub drzwi
- protokołu odbioru będącego potwierdzeniem wykonania poprawnego montażu
- szacunkowej wyceny naprawy szkody
- dokumentacji fotograficznej uszkodzonego mienia.
Punkty
sprzedaży
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą i zakupem polisy ubezpieczeniowej szyb od pęknięć i stłuczeń prosimy o udanie się do najbliższego
punktu sprzedaży stolarki otworowej , lub firmy posiadającej uprawnienia do realizacji programu wystawienia polis. Wszelkich informacji o programie udzielą Państwu najbliższe salony sprzedaży w kraju.